Oorlog wereldwijd

Bijna alle staten in de wereld raken direct of indirect betrokken bij het conflict dat dwars door de grenzen van naties en volkeren loopt. Door de politieke en militaire handelingen van de machtsblokken en de relatie die landen met hun koloniën verspreid over de wereld hebben is het vrijwel onmogelijk om buiten de strijd te blijven.

Duitsland valt aan

Nadat nazi-Duitsland een aantal gebieden heeft ingelijfd is het nog niet tevreden met de extra ruimte. In september 1939 valt Duitsland Polen aan. In de maanden die volgen valt het Scandinavië, Nederland, België, Luxemburg en...

Nederland in oorlog

Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. De strijd barst los aan de grens, bij de Grebbeberg en rond de steden Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Tot de capitulatie op 15 mei zijn er...

Betrokken landen

De Tweede Wereldoorlog mag met recht een wereldoorlog genoemd worden. Bijna alle landen raken bij de oorlog betrokken. Landen die niet direct door de strijd worden getroffen, zijn toch betrokken door onder meer het leveren...

Bevrijding

Hoewel de geallieerden vanaf het begin van de oorlog in 1939 verzet bieden tegen de Duitse bezettingen en uitbreidingen begint de bevrijding van West-Europa pas in juni 1944 als de geallieerden op de kusten van...

Nederlanders wereldwijd

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft vrijwel iedereen ter wereld te maken met deze verschrikkelijke strijd. Dat geldt ook voor de Nederlanders die zich buiten onze huidige landsgrenzen bevinden. Het leger en de marine zijn in...

Nederlands-Indië

In januari 1942 valt het Japanse leger het eiland Tarakan voor de kust van Borneo, het huidige Kalimantan, binnen. De eerste gevechten op zee vinden al snel hierna plaats. Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL)...