Herdenken & vieren

Gedurende het gehele jaar vinden er in Nederland herdenkingen plaats die herinneren aan oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties nadien. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan er in Nederland veel initiatieven om de oorlogsslachtoffers te herdenken en de bevrijding van de bezetter te vieren. De meeste herdenkingen vinden plaats op 4 mei. Nederland heeft net als Denemarken niet één maar twee nationale dagen van herdenken en vieren. 4 en 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben ieder hun eigen karakter, betekenis en plaats in de Nederlandse samenleving.

Digitale herinnering

Diverse herdenkingen vonden afgelopen jaar noodgedwongen online plaats. Hoe wezenlijk anders is zo’n herdenking via een beeldscherm? En kan het ons denken aanscherpen over wat herdenken is of kan zijn? Deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht staat in het teken van onderzoek naar digitale herinnering en online herdenken.

Internationaal

In de twintigste eeuw zijn er twee wereldoorlogen gevoerd. Samen eisten deze oorlogen meer dan tachtig miljoen mensenlevens. De Eerste Wereldoorlog heeft een overwegend militair karakter. De Tweede Wereldoorlog kost juist veel burgers het leven....

Herdenkingen in Nederland

Gedurende het gehele jaar vinden er in Nederland herdenkingen plaats die herinneren aan oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties nadien.

4 en 5 mei

Direct na de Tweede Wereldoorlog nemen burgers op veel plaatsen in het land het initiatief tot herdenkingen. Deze herdenkingen vinden in de meeste gevallen plaats op 4 mei, de dag vóór de in werking treding...

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

Op 15 augustus herdenkt Nederland álle slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan. Hoewel Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945 is er dan in voormalig Nederlands-Indië nog geen...