Herinneren

Vanuit de wens herhaling te voorkomen, en/of door de grote impact van het onderwerp, ontstaat een zeer invloedrijke en dynamische herinneringscultuur die doorwerkt op allerlei aspecten in onze samenleving; cultureel, psychologisch, politiek, ideologisch en wetenschappelijk. In een dynamische herinneringscultuur is het gepresenteerd beeld van de oorlog voortdurend aan verandering onderhevig. Dit uit zich bijvoorbeeld in literatuur, films en theater maar ook in musea en de wijze waarop op talloze plekken wordt herdacht. Ook worden gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in het publieke discours vaak gebruikt als moreel referentiekader.

Leven met oorlog

De Tweede Wereldoorlog is lang geleden beëindigd, maar de effecten ervan zijn nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen. Dit geldt zowel voor de directbetrokkenen - slachtoffers, omstanders en daders - als voor...

Erfgoed

De nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog bestaat uit een groot aantal materiële objecten en immateriële herinneringen die getuigen van de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Dit erfgoed is belangrijk om te bewaren en om onderzoek naar...

Herdenken & vieren

Gedurende het gehele jaar vinden er in Nederland herdenkingen plaats die herinneren aan oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties nadien. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan er in Nederland veel initiatieven om de...