Na de oorlog

De wens tot onafhankelijkheid van koloniën wordt door de oorlog versneld en leidt tot dekolonisatie-oorlogen en de vorming van soevereine naties. Door afspraken tussen overwinnende landen ontstaan na de oorlog nieuwe landen, machtsblokken en politieke invloedssferen en politieke herschikkingen. Deze ontwikkelingen droegen bij aan wereldwijde migratiestromen die nationaal en internationaal effect hebben. Als uitvloeisel van de Tweede Wereldoorlog heeft het systeem van nationale staten aan invloed ingeboet, en plaats gemaakt voor een structuur van internationale coalities, afspraken en samenwerking.

Deling Duitsland

Na de geallieerde overwinning wordt Duitsland opgedeeld in vier bezettingszones. Amerika, Engeland en Frankrijk besturen elk een deel van West-Duitsland (de Bondsrepubliek Duitsland). Oost-Duitsland (de Duitse Democratische Republiek) valt onder het bestuur van de Sovjet...

Vorming staat Israël

Het Joodse volk heeft door de eeuwen heen geen eigen thuisland gehad. In 1917 krijgen zij een plek in Palestina, op dat moment een mandaatgebied van Groot-Brittannië. De spanningen tussen de Joodse immigranten en de...

Dekolonisatie

Na de Tweede Wereldoorlog worden veel kolonies van de Europese landen onafhankelijk. Deze dekolonisatie verloopt in drie fasen. Tussen 1946 en 1956 verkrijgen de meeste landen in Zuid- en Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten hun onafhankelijkheid....

Indonesië/Nederlands-Indië

Rond 1900 is de samenleving van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) aan het veranderen. De drang onder de Indonesische bevolking om zelfbeschikking, zelfstandigheid en gelijke rechten uiten zich in een groeiend Indonesisch nationalisme....

Koude Oorlog

Net na de Tweede Wereldoorlog lopen de spanningen tussen het westen en het oosten hoog op. Het kapitalistisch westerse blok wordt gedomineerd door de Verenigde Staten. Het communistische oosterse blok door de communistische Sovjet-Unie.

Wederopbouw

Na de Tweede Wereldoorlog is Europa totaal ontwricht. Huizen, fabrieken en gebouwen zijn vernietigd of beschadigd. Veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en spoorwegen is door het oorlogsgeweld vernietigd. Van de vooroorlogse economie is weinig meer...

Genoegdoening

De bezetters krijgen straffen voor de wreedheden die zij tijdens de oorlog hebben begaan en voor de andere misdaden die zij gepleegd hebben. Belangrijke legerkopstukken krijgen de doodstraf of lange gevangenisstraffen. Het overgrote merendeel van...