Gedenkplekken

In het hele land zijn er monumenten, erevelden en andere historische gedenkplekken.

Oorlogsmonumenten

Met meer dan 3.700 oorlogsmonumenten wordt de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog toegankelijk gemaakt.

Nederlandse Oorlogsgraven

Overal in het land zijn oorlogsgraven, van militairen maar ook van burgers die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens gewelddadige conflicten erna of gedurende vredesmissies. Veel graven bevinden zich op speciale erevelden maar soms ook op gewone begraafplaatsen in steden en dorpen.

Erevelden

Nederland kent meerdere erevelden, oorlogsbegraafplaatsen waar niet alleen militairen maar ook burgerslachtoffers begraven zijn.

Luisterplekken Liberation Route

Nederland telt meer dan 180 luisterplekken. Ze zijn herkenbaar als veldkei, meerpaal of audiozuil. Op iedere plek is een hoorspel te beluisteren over gebeurtenissen tijdens de laatste oorlogsjaren. De verhalen zijn gratis te downloaden vanaf een website en app.

Stolpersteine

Stolpersteine oftewel struikelstenen zijn kubusvormige stenen, geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit Joden verdreven en vermoord zijn.