04 mei 2017 – Marinemonument, de Vijfsprong, Den Helder

Nationale Herdenking van de Marine

Op 4 mei vindt jaarlijks de Nationale Herdenking van de Marine plaats bij het Marinemonument in Den Helder. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan 58 marinemensen die tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Tevens herinnert het monument aan de Nederlandse mariniers die in voormalig Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Circa 850 van hen kwamen om bij de slag in de Javazee, op 27 januari 1942. Anderen werden krijgsgevangen gemaakt en moesten als dwangarbeiders werken aan onder meer de Birma-spoorweg en de Pakan-Baroespoorweg op Sumatra. Tevens bevonden zich onder de Nederlanders in de Jappenkampen in voormalig Nederlands-Indië veel marinegezinnen, omdat de Koninklijke Marine in Surabaya een belangrijke basis had. Velen van hen moesten na de Japanse capitulatie nog tot oktober ’45 in de kampen verblijven.

4 mei 11:00, Marinemonument, de Vijfsprong, Den Helder.

(foto: Koninklijke Marine.)