Archieven

Er zijn veel archieven met informatie over de Tweede Wereldoorlog en steeds meer daarvan kunnen online geraadpleegd worden. Ook lopen er veel projecten waarbij archieven digitaal ontsloten worden.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Het NIOD beheert archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Ook heeft het een grote collectie illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.

Netwerk Oorlogsbronnen

Het Netwerk Oorlogsbronnen uitsluit digitale collecties over de Tweede Wereldoorlog.

Beeldbank WO2

Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Iedereen kan de beelden inzien en bestellen.

De Oorlogsgravenstichting

Website met een register van de 180.000 Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Cogis

Kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. De bibliotheek bevat naast gedrukt en beeldmateriaal ook digitale tijdschriften, databanken en webpagina's.

Archieven.nl

Site van samenwerkende Nederlandse archieven, waar honderden kilometers archiefmateriaal zijn te doorzoeken.

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Duitse bezetting als joden zijn vervolgd en die de Sjoa niet hebben overleefd.

Kamparchieven

Overzicht van archieven en collecties over Duitse kampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mede opgezet door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Rode Kruis

Verzameling documenten over de oorlog in Europa en Nederlands-Indië. Met onder andere informatie over personen en materialen uit de concentratiekampen.

Historici.nl

Site van het Huygens ING, maakt het verleden toegankelijk met bronnenpublicaties en naslagwerken.

Nederlands Instituut voor Beeld en geluid

In de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ligt meer dan 700.000 uur aan radio, televisie, film en muziek. U kunt media opvragen en bekijken of beluisteren bij het Instituut.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Beheert verschillende archieven van onder andere organisaties uit de Tweede Wereldoorlog.

DANS

Honderden ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog zijn geïnterviewd. De meeste interviews zijn gearchiveerd en ontsloten door DANS.

United States Holocaust Memorial Museum

Uitgebreide toegang tot het archief en de collecties van het United States Holocaust Memorial Museum. Er is toegang tot foto, tekeningen, audio, films etc.

Yad Vashem

Pagina op de website van het onderzoeksinstituut Yad Vashem met daarop een verzameling van hun collecties.

Overzicht archieven Indisch erfgoed

De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië is een ingrijpende periode. Verschillende organisaties houden zich bezig met de oorlog in Nederlands-Indië en de dekolonisatie.

IHCB - Indië in oorlog

Indië in Oorlog is een overzichtswebsite (portaal) waar informatie te vinden is over de tweede wereldoorlog in Nederlands-Indië. Met de zoekmachine, die is ingebouwd, kan men uitgebreid zoeken in de vele aangesloten collecties van de partnerorganisaties.

KITLV

Op deze site staat vermeld in welke Nederlandse archieven Indisch materiaal ligt, maar ook waar die archieven zijn en waar deze over gaan.

Stichting Moluks Historisch Museum

Voormalig museum met als doel het erfgoed van de Molukse gemeenschap in Nederland te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken en te presenteren.

Nationaal Archief - Afscheid van Indië

Een digitale bron waarin Nederlandse en buitenlandse documenten zijn te raadplegen over de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

NIMH - van Nederlands-Indië naar Indonesië

Overzicht van de gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

PACE - Stichting Papua Cultureel Erfgoed

PACE ontsluit en digitaliseert Papua erfgoed: artefacten, documenten, boeken, films, foto’s en verhalen. Dit in samenwerking met particulieren, musea en kerkelijke instellingen.

Pelita – Virtueel Indië

Verschillende persoonlijke herinneringen en opvattingen van mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen.

Holland Harbour - Het jaar 2602

In het multimediale project ‘Het jaar 2602. Kinderverhalen uit het Jappenkamp’ vertellen kinderen van toen wat ze hebben meegemaakt in de Japanse kampen. Op de site zijn fragmenten uit interviews met voormalige kampkinderen te bekijken.

Hellwig Productions Audiovisuals - Oorlogsliefdekind

Op deze website zijn gegevens verzameld over 'Het Nederlandse leger, seks en liefde' ten tijde van de koloniale oorlog in Nederlands-Indië. Er worden nog interviews afgenomen met oud-soldaten en kinderen van oud-soldaten.

Illegale Trouw

Hier zijn alle landelijk verspreide edities van Trouw te lezen die tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal werden gedrukt en verspreid. Deze site is totstandgekomen op initiatief en met steun van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland.

Het Illegale Parool Archief

Op deze website is het archief van de illegale (verzets)krant Het Parool te bezichtigen.

Centraal Bureau voor Genealogie – Duitse Akten

In deze database zijn ruim 60.000 zogenaamde Duitse Akten te doorzoeken. Dit zijn akten van geboorte, huwelijk en overlijden van Nederlanders in Duitsland tijdens de oorlogsjaren. De akten zelf zijn in te zien op het Centraal Bureau van Geneologie zelf.

CHGS - Diplomatie van de vervolging

Via deze website zijn dossiers in te zien die de bemoeienis van het Auswärtige Amt met joden in Nederland in de periode 1933-1945 documenteren. Dit geeft een bijzonder inzicht in de ontwikkeling en praktijk van de jodenvervolging vanaf 1933.

Het Geheugen van Nederland - Oorlog

Digitale verzameling van Nederlandse illustraties, foto's, teksten, films en audiofragmenten. Met een aparte verzameling over het thema oorlog.

Geheugen van Nederland - Dagboeken

De Nationale collectie oorlogsdagboeken bevat egodocumenten uit Nederland en Nederlands-Indië en is samengesteld uit de collecties van 20 instellingen. Samen geven deze dagboeken vanwege hun authenticiteit een indringend beeld van het leven in oorlogstijd.

Geheugen van Nederland - Propagandadrukwerk

Een selectie van propagandadrukwerk en meer politiek neutraal voorlichtingsmateriaal dat tijdens en direct na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië is verspreid.

Geheugen van Nederland - Verzetsliteratuur

Deze collectie bevat gedichten en boeken die tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal of clandestien in Nederland zijn verschenen. Samen geven ze een beeld van literair verzet in oorlogstijd.

Gemeente Rotterdam – Brandgrens

Inventarisatie en onderzoek van cultuurhistorische erfgoed van Rotterdam in het interbellum, als onderdeel van het multimediale project ‘Atlas van de brandgrens’

CODA - Apeldoorn en de oorlog

De site vertelt uitgebreid en met veel historisch beeld- en archiefmateriaal het verhaal van Apeldoorn in de jaren 1940-1945. Zo is er steeds actuele informatie over vieringen en herdenkingsactiviteiten. Daarnaast ondersteunt de site scholen bij het maken van lessen en het organiseren van excursies.

Verhalenarchief - Kinderen van 'foute' ouders

Op deze website staan verhalen van kinderen van 'foute ouders' uit de Tweede Wereldoorlog.