Dagelijks leven

Tijdens de bezetting gaat het leven gewoon door voor de niet vervolgde groepen. Mensen gaan nog steeds naar hun werk, naar de sportclub en het naar theater. Maar langzaam veranderen er dingen. Zo is de pers niet meer vrij en worden dagelijkse levensbehoeften steeds schaarser. Ook voert de bezetter allerlei beperkende maatregelen in zoals het persoonsbewijs, de verduistering gedurende de nacht en avond en de avondklok. De bezetting wordt voor de Nederlandse bevolking steeds duidelijker merkbaar.

Liefde in tijden van oorlog

Onmogelijke liefdes. Verboden liefdes. Liefdestaboes. Dit keer in WO2 Onderzoek uitgelicht volop aandacht voor de vele soorten liefdes die voorkomen in oorlogstijd.

Dagelijkse levensbehoeften

Eten, drinken en een dak boven je hoofd, het zijn de belangrijkste levensbehoeften. Tijdens de oorlog komen deze behoeften steeds verder onder druk te staan. Zo gaat het voedsel op de bon en ontstaat er...

Werk

Na de schok van de meidagen pakt de Nederlandse bevolking het werk snel weer op. Op alle niveaus werken mensen door. Daarbij moeten ze soms wel omschakelen, want het Duitse leger is nu een belangrijke...

Duitse maatregelen

De bezetter komt met verschillende maatregelen om het leven in Nederland te reguleren. Eén van de bekendste is de invoering van het persoonsbewijs. De bezetter maakt echter ook het ziekenfonds verplicht en komt met de Winterhulp,...

Media

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de persvrijheid aan banden gelegd. Kranten moeten schrijven wat de bezetter zegt. Op de radio worden alleen Duitsgezinde programma’s uitgezonden en zelfs de muziek die wordt gedraaid moet door de...

Cultuur en sport

De Duitse bezetter wil de hele samenleving gelijkschakelen en volgens de beginselen van het nationaalsocialisme inrichten. Dit geldt ook voor de culturele sector. Niet alle kunst is meer toegestaan, alleen zogenoemde ‘volkseigen’ kunst. De Kultuurkamer moet...

Onderwijs

Het onderwijs verandert snel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt het aantal uren Duits uitgebreid en worden NSB’ers als leraar aangesteld. De meeste scholen blijven in eerste instantie open, maar later in de oorlog sluiten...

Gezondheidszorg

Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderging de gezondheidszorg aanzienlijke uitdagingen en veranderingen. De enorme vraag naar medische zorg als gevolg van oorlogsgerelateerde verwondingen en ziekten plaatste enorme druk op bestaande gezondheidsinfrastructuur. Veel ziekenhuizen werden omgebouwd tot...

Economie

Ook al is het oorlog, de economie van Nederland groeit. Nazi-Duitsland vraagt namelijk veel producten van Nederland en investeert in de Nederlandse economie. Zo zijn er veel winstgevende bouwprojecten voor de verdediging van Duitsland. In...

Organisaties

In eerste instantie verandert er door de bezetting niet veel voor maatschappelijke organisaties. Maar na een tijdje komt de bezetter toch steeds met meer regels. Niet één organisatie ontkomt er uiteindelijk aan.