Nederlands-Indië

Rond 1900 is de samenleving van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) zeer in beweging. Het Indonesisch nationalisme wordt steeds duidelijker zichtbaar, maar ook de agressieve politiek van Hitler-Duitsland zorgt voor onrust in de kolonie.

Als Duitsland Nederland binnenvalt op 10 mei 1940, interneren de autoriteiten in Nederlands-Indië diegenen die als staatsvijandelijk worden beschouwd: Duitse mannen ouder dan 17 jaar. Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) bereidt zich bovendien voor op een mogelijke aanval van Japan, bondgenoot van Duitsland. Ook gaan burgers taken als stads- en landwachten verrichten.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Rijksmuseum, Publiek Domein]

Bordspel met Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië.

[Rijksmuseum, Publiek Domein]

West-Afrikaanse soldaat gewonde KNIL-soldaat, door de Nederlanders genaamd Kees Pop. Hij vocht in de Atjeh-oorlog en werd met zijn medailles geportretteerd door Isaac Israels in 1882.

[Rijksmuseum, Publiek Domein]

Feestend gezelschap aan tafel in Nederlands-Indië. Onderdeel van een familiealbum met foto's van een Nederlands-Indische familie en van een suikerfabriek in Purworejo.

Indië in oorlog - Aanloop naar de oorlog

Artikel over de vooroorlogse periode met foto's en uitleg over verschillende termen.

Pelita – Virtueel Indië

Verschillende persoonlijke herinneringen en opvattingen van mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen.

KITLV – Het Indisch Knooppunt

Op deze site staat vermeld in welke Nederlandse archieven Indisch materiaal ligt, maar ook waar die archieven zijn en waar deze over gaan.

Defensie - Museum Bronbeek

Het hoofdthema van dit museum is het koloniale verleden van Nederland en voornamelijk van Nederlands-Indië. Hierbij ligt de nadruk op het militaire aspect.

Verzetsmuseum - Vooroorlogs Nederlands-Indië

Kort artikel over Nederlands-Indië voor de Tweede Wereldoorlog.