Nationaalsocialisme

Het nationaalsocialisme of nazisme is gestoeld op antisemitische, anticommunistische, antidemocratische en sociaal darwinistische gronden. Bij dit laatste wordt de biologische theorie van Darwin toegepast op sociale processen. Zo denkt men dat er in de loop van de menselijke evolutie superieure en inferieure mensenrassen zijn ontstaan. Zij zien het Germaanse ras als het meest ontwikkelde ras en zien het als taak om ‘mindere’ rassen te onderwerpen of te vernietigen. Volgens het nationaalsocialistische gedachtegoed is de leefruimte (‘Lebensraum’) van de Germaanse volken te klein. Deze ruimte moet dus uitgebreid worden. Hierbij wordt geweld niet geschuwd. De partij roept daarnaast op tot verandering in de sociale en economische structuur van Duitsland.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Verkiezingsaffiche uit 1932 van de NSDAP met de tekst 'Unsere letzte Hoffnung: Hitler' 'Onze laatste hoop: Hitler'.

[Niod]

Voorkant van het nationaalsocialistische boek, 'Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler!' door Johanna Haarer, 1942 bedoeld voor ouders om aan hun kinderen voor te lezen.

[Niod]

Nationaalsocialistische propaganda-affiche uit 1942 over wat er zal gebeuren als Duitsland de oorlog wint.

Nederlands Auschwitz Comité - NSDAP

Korte uitleg over de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij en het nazisme.

Duitsland Instituut - Het nationaal-socialistische wereldbeeld

Uitleg over het Nationaalsocialisme en de verschillen met het facisme.

Historiek - Mein Kamp

Uitgebreid achtergrondartikel over Mein Kampf.

Yad Vashem - National Socialism

Achtergrondinformatie over het nationaalsocialisme. Met aandacht voor onder meer geschiedenis en ras.

NS-Archiv - Dokumente zum Nationalsozialismus

Website met scans van documenten die betrekking hebben op het nationaalsocialisme in Duitsland.