Rechten van de Mens

De Verenigde Naties neemt op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Doel is het beschermen van de basisrechten van de mens. De verklaring vormt een algemene morele en juridische standaard. Zij dient als bron voor nieuwe internationale verdragen en grondwetten en vormt de basis van het werk van mensenrechtenactivisten en –organisaties.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

De vier vrijheden van Roosevelt die een belangrijke bron van inspiratie waren voor de UVRM.

[Niod]

Het recht tot vrijheid van meningsuiting, één van de rechten vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

[Niod]

Vrijheid van godsdienst, vastgelegd in de UVRM.

UNHCR – Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Nederlandse tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (PDF).

Amnesty International – De Universele Verklaring van…

Informatie over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en wat die betekent voor Amnesty International.

Rijksoverheid - Mensenrechten Nederland

Mensenrechten Nederland