Genocide-verdrag

Op 9 december 1948 wordt door de algemene vergadering van de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide’ ondertekend. Middels dit verdrag, dat op 15 januari 1951 van kracht wordt, verklaren aangesloten staten dat zij genocide, ongeacht of het in vredes- of oorlogstijd wordt bedreven, voortaan als een misdrijf erkennen en zij zich voornemen genocide te voorkomen en de daders hiervan te bestraffen.