Nederlandse Unie

Op 24 juli 1940 wordt een nieuwe politieke beweging opgericht: de Nederlandsche Unie. De partij is bereid met de bezetter samen te werken, maar wil ook de NSB de wind uit de zeilen nemen. In enkele maanden tijd melden zich 800.000 leden aan. Voor velen van hen is het lidmaatschap vooral een protest tegen de NSB.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

"Manifest aan het Nederlandsche Volk."

[Niod]

Spotprent, "De Nederlandsche Unie aan het Werk".

[Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden]

Vaantje van de Nederlandsche Unie.

NRC Handelsblad – Vaderlanders verenigd in de nood

Bespreking van een proefschrift over de Nederlandsche Unie. Hiernaast uitvoerige informatie over de geschiedenis van de partij.

Verzetsmuseum Amsterdam – Nederlandsche Unie

Artikel over de Nederlandsche Unie. Met basisinformatie over deze politieke beweging.

Europa Nu – Dr. J.E. de Quay

Puntsgewijze biografie van de Quay. Eén van de oprichters van de Nederlandsche Unie en later minister-president van Nederland.

INGHIST – Nederlandsche Unie

Puntsgewijze geschiedenis van de Nederlandsche Unie van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Met literatuursuggesties en de locatie van de archieven.