Bevrijdingsmuseum Zeeland

Omschrijving museum

Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de ‘Slag om de Schelde’. Tot heden toe is er nationaal en internationaal nog te weinig bekendheid met en erkenning voor het belang van deze slag. De grotendeels vergeten Slag om de Schelde was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied. Inzet was het op gang brengen van de scheepvaart naar de havens van Antwerpen, waardoor de geallieerde oorlogsinspanningen van een cruciale aanvoerlijn kon worden voorzien en het vastgelopen offensief in West-Europa weer in beweging kon komen. De uitkomst van deze cruciale operatie was direct beslissend voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. Vanaf 2017 kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in het nieuwe 3 hectare grote Bevrijdingspark Zeeland.

Adres

Coudorp 41
4455 AH Nieuwdorp
T: 011-3671475

Openingstijden

Zomerseizoen 2017 (24 april t/m 5 november 2017)
Dinsdag tot en met vrijdag: geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
Zaterdag: geopend van 10:00 tot 17:00 uur.

Winterseizoen 2017 – 2018 (6 november t/m 22 april 2018)
Woensdag: geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
Zaterdag: geopend van 10:00 tot 17:00 uur.

Extra informatie

Groepen kunnen het museum ook buiten de reguliere openingstijden bezoeken. Het museum heeft ook speciale groepsarangementen.

bevrijdingsmuseumzeeland.nl

Met de klas

Zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs zijn er educatieve programma’s ontwikkeld waarbij er met diverse thema’s wordt gewerkt.
Ook is er bij de presentatie van de collectie rekening gehouden met bezoek van schoolklassen en is er zijn gidsen die het programma begeleiden.

Tijdig reserveren voor scholen is noodzakelijk.