Inclusief Indië

Een online lesprogramma waar thema’s als Nederlands-Indië, Indonesië, dekolonisatie en multiperspectiviteit centraal staan.

Denkboek.nl

Bij het 4 en 5 mei Denkboek is een nieuwe kinderwebsite beschikbaar, denkboek.nl. Op deze website gaan kinderen zelfstandig aan de slag met de thema’s uit het Denkboek: de Tweede Wereldoorlog, herdenken, het vieren van vrijheid. De website is bedoeld als aanvulling op het boekje, maar kan ook op zichzelf worden bekeken. Ontdek het hier!

De Ontdekking

Educatieve strip met online lessen over de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Jodenvervolging. Ook de bezetting van Nederlands-Indië komt aan de orde.

Atelier van Herinnering

Op de site vind je zo’n honderd theaterteksten die gebaseerd zijn op ontmoetingen tussen jongeren en mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten. De teksten komen voort uit de vele voorstellingen van Theater Na de Dam. Naast de teksten bieden we lesbrieven aan voor geschiedenis, burgerschap, filosofie en drama.

Adopteer een monument

Digitale lessen ter voorbereiding op het organiseren van een herdenking bij het door de school geadopteerde monument in de buurt.

Sprekende Beelden

Achter oorlogsmonumenten gaan verhalen schuil. In ‘Sprekende Beelden’ ontdek je deze verhalen aan de hand van getuigenverhalen.

NPS de oorlog

De Oorlog is een 9-delige serie van de NPS over de Tweede Wereldoorlog. Thema’s als de Jodenvervolging, de oorlog in Indië en ook de jaren na de oorlog komen langs.

Nationale Herdenking op 4 mei

Ieder jaar op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers die na het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.

Na de bevrijding

De verhalen van na de bevrijding komen in 7 afleveringen en vanuit verschillende perspectieven langs, van mensen die terugkomen uit kampen en uit de onderduik, van veel verdriet en ook vreugde. Volgende afleveringen gaan over de zogenaamde afrekening met de verraders maar ook hoe het land weer moet worden opgebouwd.