Na de oorlog

De wens tot onafhankelijkheid van koloniën wordt door de oorlog versneld en leidt tot dekolonisatie-oorlogen en de vorming van soevereine naties. Door afspraken tussen overwinnende landen ontstaan na de oorlog nieuwe landen, machtsblokken en politieke invloedssferen en politieke herschikkingen. Deze ontwikkelingen droegen bij aan wereldwijde migratiestromen die nationaal en internationaal effect hebben. Als uitvloeisel van de Tweede Wereldoorlog heeft het systeem van nationale staten aan invloed ingeboet, en plaats gemaakt voor een structuur van internationale coalities, afspraken en samenwerking.

Deling Duitsland onder geallieerd bestuur

Na de geallieerde overwinning wordt Duitsland opgedeeld in vier bezettingszones. Amerika, Engeland en Frankrijk besturen elk een deel van West-Duitsland (de Bondsrepubliek...

Vorming staat Israël

Het Joodse volk heeft door de eeuwen heen geen eigen thuisland gehad. In 1917 krijgen zij een plek in Palestina, op dat...

Dekolonisatie

Na de Tweede Wereldoorlog worden veel kolonies van de Europese landen onafhankelijk. Deze dekolonisatie verloopt in drie fasen. Tussen 1946 en 1956...

Dekolonisatie Nederlands-Indie

Rond 1900 is de samenleving van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) aan het veranderen. De drang onder de Indonesische bevolking...

Koude Oorlog

Net na de Tweede Wereldoorlog lopen de spanningen tussen het westen en het oosten hoog op. Het kapitalistisch westerse blok wordt gedomineerd...

Wederopbouw

Na de Tweede Wereldoorlog is Europa totaal ontwricht. Huizen, fabrieken en gebouwen zijn vernietigd of beschadigd. Veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en...

Genoegdoening

De bezetters krijgen straffen voor de wreedheden die zij tijdens de oorlog hebben begaan en voor de andere misdaden die zij gepleegd...