Gezinnen

De oorlog werkte door in gezinnen. Tijdens de oorlog zijn veel gezinnen uiteengerukt. Na 1945 werden die soms na jaren pas herenigd. Voor de verschillende gezinsleden was het niet eenvoudig om de draad weer op te pakken. Ieder van hen had immers een andere ontwikkeling doorgemaakt, na vaak traumatische ervaringen. Het delen daarvan was moeilijk. Sommige oud-verzetsstrijders die terugkeerden deden bij thuiskomst de pijnlijke ontdekking dat hun partner hertrouwd was, omdat die ervan uitging dat de echtgeno(o)t(e) niet meer leefde. Joden die de oorlog hadden overleefd wachtten jarenlang tevergeefs op de thuiskomst van hun geliefden en deden steeds opnieuw navraag bij het Rode Kruis.