Arbeidsinzet

In Duitsland worden steeds meer mannen opgeroepen voor het leger. Hierdoor ontstaat er daar een tekort aan arbeidskrachten in de fabrieken. In eerste instantie lossen vrijwilligers dit op, maar er zijn er bij lange na niet genoeg. De Duitsers gaan daarom Nederlanders dwingen om in Duitsland te werken. Veel mensen duiken onder om hieraan te ontkomen. In totaal worden ruim 530.000 Nederlanders in Duitsland tewerk gesteld. Minstens 8500 van hen komen daarbij om het leven.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod, Rob Korpershoek]

Spotprent, 'meld je niet!' voor arbeidsinzet.

[Niod]

Affiche met tekst "Jongeren maakt plaats voor de ouderen! Meldt u aan voor werk in Duitschland. Inlichtingen bij de gewestelijke arbeidsbureaux. "

[Niod, M.E. de Zaaijer]

Houtsnede betreffende de Duitse arbeidsinzet met de tekst, "'Daar gaan weer de slaven, gedwongen te graven. Hun land te vernielen, de dood op de hielen."

Verzetsmuseum Amsterdam – Tewerkstelling in Duitsland

Artikel over de arbeidsinzet met citaten van tewerkgestelden.

Nationaal Archief – Ik ben als dwangarbeider…

Informatie over de archiefstukken over dwangarbeid. Hoofdstuk uit de Oorlogsgids (PDF).

Jan Spoelder – Een nooit geschreven dagboek

Online dagboek van de heer Spoelder over het leven van een dwangarbeider tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland.

Verzetsmuseum Amsterdam – Werken in Duitsland

Artikel over de affiches die inwoners van Nederland moesten stimuleren om in Duitsland te gaan werken.

Andere Tijden - Kamp Dora

In de oorlog werden Nederlanders gedwongen in de Duitse wapenindustrie te werken, ook aan de beruchte V2-raketten, midden in het Harz-gebergte .