Vichy-Frankrijk en anderen

Vichy-Frankrijk en anderen: Vichy-Frankrijk, Irak en het democratische Finland steunen de As, maar maken er geen onderdeel van uit. Finland heeft in 1940 veel gebied verloren aan Rusland. Het Vichy-regime van Maarschalk Pétain bestuurt vanaf 1940 één derde van Frankrijk en een aantal Franse koloniën. De rest van het land is bezet gebied. Het Vichy-regime werkt samen met Duitsland. Pétain verklaart de Joden tot tweederangs Fransen. Aanvankelijk beschouwt Hitler Vichy-Frankrijk als een belangrijke bondgenoot. Frankrijk tekent na een invasie van de geallieerden op hun Noord-Afrikaanse grondgebied in 1942 een wapenstilstand waardoor Duitsland de overeenkomst met het Vichy-regime verbreekt en dit gebied aanvalt.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Grenspost tussen bezet Frankrijk en Vichy-Frankrijk. Een barrière van planken beschilderd met een hakenkruis.

[Atlas van Stolk, tekening: Louis Raemaekers]

Spotprent van Hitler, die op de haan 'Frankrijk' rijdt, en Pétain. "Marshall-Vichy: Heil Hitler! Occupied and Unoccupied France (says he)"

[Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Publiek Domein]

Filmfragment. Een Nederlandse ambulance voor Finland. Deze hulpactie kwam tot stand n.a.v. noodsituatie waarin Finland verkeerde, die een gevolg was van de Russische inval eind september 1939.

U.S. Library of Congress – Finland, World War II

Achtergrondinformatie over de Tweede Wereldoorlog in Finland.

Nrc – Maarschalk Pétain, held en verrader

Artikel over een boek over Maarschalk Pétain, de beheerder van Vichy-Frankrijk. Met achtergronden over deze periode. Afkomstig uit het NRC Handelsblad van 3 december 1994.

Historisch Nieuwsblad - Philippe Pétain (1856-1951)

Biografie van Philippe Pétain, de premier van het Vichy-regime dat tijdens de Tweede Wereldoorlog samenwerkte met de nazi's.

In Europa - 1940 - Frankrijk

Aflevering van de TV-serie In Europa over Frankrijk en het Vichy-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog

Embassy of Finland - Finland Fights Bravely for Her Independence 1937–1947

Geschiedenis van Finland en de Tweede Wereldoorlog.