Andere landen

Suriname en de Antillen zijn niet bezet, maar raken wel bij de Tweede Wereldoorlog betrokken. Britse, Nederlandse, Amerikaanse en Braziliaanse troepen bewaken de olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao en de bauxietmijnen in Suriname. Deze grondstoffen zijn van belang voor de vliegtuigbouw die tijdens de oorlog van groot belang is. In 1942 worden in Suriname 150 gevaarlijk geachte NSB’ers geïnterneerd in een werkkamp. Honderden Surinaamse vrijwilligers gaan als militair naar Nederlands-Indië. Ook sommige landen in Midden- en Zuid-Amerika krijgen met de oorlog te maken.

Golven olie en vrachten bauxiet

Toen Japanse troepen Nederlands-Indië in maart 1942 innamen, hadden de Amerikanen zich al over Suriname en de Antillen ontfermd. Beide koloniën bezaten bodemschatten die van groot belang waren voor de geallieerde oorlogsindustrie: de Antillen hadden olie en Suriname had bauxiet, grondstof voor aluminium om vliegtuigen van te maken.

Suriname

Suriname is gedurende de Tweede Wereldoorlog een Nederlandse kolonie. Hoewel het land niet wordt aangevallen door de Almogendheden raakt het wel betrokken bij de oorlog. Gedurende de oorlog worden de grondstoffen uit deze kolonie aangewend...

Nederlandse Antillen en Aruba

Net als Suriname worden ook de Nederlandse koloniën op de Antillen vanwege hun rol in de doorvoer en verwerking van aardolie betrokken bij de oorlog. Britse, Nederlandse, Amerikaanse en Braziliaanse troepen bewaken de olieraffinaderijen op...

Midden- en Zuid-Amerika

Midden- en Zuid-Amerika waren niet direct betrokken bij de oorlogsvoering maar waren toch onderdeel van de oorlog. Zo kiezen verschillende landen partij, al is dit voornamelijk symbolisch. Cuba sluit zich door zijn handelsrelatie met West-Indië...