Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Jaargang 13, nummer 1, februari 2024

Vanaf begin 2025 wordt het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging opengesteld. In deze WO2 Onderzoek uitgelicht duiden we de aard van het archief en stellen vragen omtrent privacy, openbaarmaking van bronnen en mogelijkheden voor nieuw onderzoek.

Sophie van den Bergh en Sander Mensink | Bij het thema

Openstelling van het CABR-archief: kansen en kanttekeningen

De geplande openbaarmaking van het CABR houdt de gemoederen bezig. Maar hoe groot zal de maatschappelijke impact nu daadwerkelijk zijn?

Ismee Tames | Analyse

Oorlogsverledens online?

Is het CABR een ‘collaboratie-archief’ te noemen? Ismee Tames ontrafelt een aantal mythes over de aard en samenstelling van het archief.

Jeroen van den Eijnde | Column

WO2 ‘levend’ houden: de missing link

“Hoe verhoudt de openbaar beschikbare informatie over personen zich tot de beperkingen die men nu hanteert voor veel oorlogsarchieven?” Jeroen van den Eijnde werpt de vraag op of informatie over slachtoffers ook niet veel toegankelijker zou moeten worden.

Christel Tijenk | Bespreking

De Holocaust als onvoltooide geschiedenis

“Schuiven we de ware dimensie van de Holocaust onbedoeld terzijde?” Christel Tijenk bespreekt de bruikbaarheid van de inzichten uit De Holocaust, een onvoltooide geschiedenis van Dan Stone voor de aankomende herinrichting van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Vincent Kuitenbrouwer | Geluiden van de oorlog

Luisteren naar oorlogspropaganda. Radio-opnamen uit de Tweede Wereldoorlog onder de loep

“De ether in Nederlands was een belangrijk strijdtoneel.” Vincent Kuitenbrouwer over onderzoek naar Nederlandse radiopropaganda tijdens de bezetting.

Colofon

Redactie
Sophie van den Bergh MA, dr. Matthijs Kuipers, Matthias Lukkes, Sander Mensink, Cecile Post MA, prof. dr. Kees Ribbens, dr. Onno Sinke

Beeldredactie
Beau Visser

Eindredactie
Marije Wilmink

Technische eindredactie
Joyce van Galen Last, Beau Visser