Omstanders

jaargang 8, nummer 1, januari 2019

Norbert Hinterleitner | Bij het thema

Het vraagstuk van de omstander

In deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht staat het thema Omstanders centraal: waren zij medeplichtig aan de Jodenvervolging door niet in actie te komen of ligt dit genuanceerder? En op welke wijze verbeelden musea ‘de omstander’?

Ido de Haan | Stand van het debat

Medeplichtige omstanders?

Welke meningen en theorieën bestaan er over omstanders en hun rol tijdens de Jodenvervolging? Een heldere uiteenzetting door hoogleraar politieke geschiedenis Ido de Haan.

Larissa Pans | Expositievragen

De omstander in het museum

Over de keuzes die musea en herinneringscentra maken als ze omstanders in beeld brengen. “Alleen door interventie van de omstander kan een samenleving meer humaan worden.” 

Kees Ribbens | Column

Nieuw standaardwerk voor hedendaags publiek

NIOD-onderzoeker en hoogleraar Kees Ribbens bespreekt het boek Veel valse hoop. De Jodenvervolging in Nederland 1940-1945 van Katja Happe: een “nieuw standaardwerk”. 

Janneke Jorna (Netwerk Oorlogsbronnen) | Oorlogsbron uitgelicht

Fotografen als omstanders

In Oorlogsbron uitgelicht dit keer de plek waar daders, slachtoffers en omstanders van de Jodenvervolging elkaar dagelijks tegenkwamen: op straat in Amsterdam.

Colofon

Redactie
Dr. Froukje Demant, Dr. Ilse Raaijmakers, Renske Krimp MA, Prof. dr. Kees Ribbens, Frank van der Elst MA

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
Marije Wilmink