Oekraïne: de oorlog toen en nu

Jaargang 12, nummer 3, augustus 2023

Hoe werpt de oorlog in Oekraïne nieuw licht op de traumatische gebeurtenissen van de twintigste eeuw? In deze WO2 Onderzoek uitgelicht onderzoeken we de dynamiek tussen de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de huidige oorlog.

Sophie van den Bergh | Bij het thema

Oekraïne: de oorlog toen en nu

Wat valt er nog toe te voegen aan de grote hoeveelheid literatuur die al is verschenen over de oorlog in Oekraïne? Meer duiding van de doorwerking van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de beeldvorming vandaag de dag, betoogt Sophie van den Bergh.  

Hubert Smeets | Interview

“Zelfs na een nederlaag zal Poetins denken de Russen in z’n greep blijven houden”

“In de Russische samenleving is de geschiedenispolitiek een manier van denken geworden, ingebed in het dagelijks leven.” Hubert Smeets interviewt Ruslanddeskundige Jade McGlynn over de Russische omgang met het verleden, waaronder de werking van de propaganda van het Kremlin.

Igor Shchupak | Stand van zaken

De oorlog tegen onze collectieve herinnering & de herinneringspolitiek van de Tweede Wereldoorlog

“Als ze vertelden over hun leven lieten mijn ouders het nooit na om te noemen of gebeurtenissen voor of na ‘de oorlog’ plaatsvonden. Vandaag de dag kent Oekraïne een nieuwe scheidingslijn tussen ‘voor’ en ‘na’ – 24 februari 2022.”

Jonathan Even-Zohar | Onderwijs

Lesgeven over een complex conflict

In de weken na de inval in Oekraïne verscheen een groot aantal lesbrieven waarin de oorlog werd geduid. Maar hoe maak je een complex conflict inzichtelijk, en wat voor methode is daar het meest voor geschikt? Jonathan Even-Zohar, oud-directeur van EuroClio, legt de lesbrieven naast...

Kees Ribbens | Column

“Oekraïne heeft hier niets mee te maken…”

Kees Ribbens schrijft over de betrokkenheid van Oekraïners bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hoe zou er meer ruimte kunnen ontstaan om ook de ervaringen van Oekraïners zelf ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een plek te bieden?

Djuna Kramer | Leven met oorlog

“Het lijkt wel alsof er niet één Oekraïner zonder trauma meer te vinden is”

“Emotioneel ben ik nog daar. Maar eraan bijdragen dat er psychische hulp geboden wordt, voelt als een van de beste dingen die ik nu zou kunnen doen.” Djuna Kramer spreekt met de gevluchte Kateryna Khyzhniak, die nu vanuit Nederland psychologen in Oekraïne ondersteunt.

Colofon

Redactie
Sophie van den Bergh MA, dr. Matthijs Kuipers, Matthias Lukkes, Sander Mensink, Cecile Post MA, prof. dr. Kees Ribbens, dr. Onno Sinke

Beeldredactie
Rutger van Krieken MA

Eindredactie
Marije Wilmink

Technische eindredactie
Joyce van Galen Last